Forum

Een cruciaal onderdeel van ons Wonderland in ballingschap is ons forum.
Immers, nu we zonder fysiek land ons in de digitale wereld verder ontwikkelen, zal ontmoeten, van gedachten wisselen, besluiten nemen enz. digitaal moeten plaats vinden. Dat alles gaat plaats vinden op het besloten forum; dat wil zeggen, alleen toegankelijk voor (toekomstige) inwoners.
Ergens in de toekomst zal een del vanhet forum ook toegankelijk zijn voor “buitenlanders”, maar het inwoners-deel heeft nu prioriteit.
En zeker voor bezoekers van deze site, die al het verschil tussen de Mens en de Persoon kennen, kennen het enorme voordeel om juist die Mens in een ander land te vestigen dan dat waar de Natuurlijk Persoon geregistreerd staat.
Dus deze bezoekers zullen maar wat graag van dit voordeel genieten door inwoner te worden van Wonderland.
En dat is in ieders belang!