Bron: RTV Oost in gesprek met rob:pietersen
Inwoner of bewoner…..

 

Juridisch is het verschil groot. Een bewoner is fysiek in het
land aanwezig; een inwoner staat bekend als verblijvend in
het land, ook al is hij of zij op dit moment ergens anders.

Nu Wonderland door Nederland en Duitsland bezet is, kunnen
er geen bewoners zijn, zoals we in 2015 van plan waren.
Maar meer dan 200 mensen hebben zich  sindsdien wel aangemeld als inwoner.
En dat is precies wat jij ook kunt.

Want ons land kent als enigste land ter wereld de Mens van vlees en bloed als de enige en ware echte inwoner. Het feit dat Wonderland
geen “staatsburgers” heeft en ook niet wil hebben, maakt ons tot een politieke paria in de ogen van de EU.

Burgers zijn pionnen over wie de Staat macht heeft en die zij aan rechten en plichten kan onderwerpen. Terwijl wij in Wonderland graag alleen maar Mens willen zijn met elkaar.

Wat bieden wij:
*) Een postadres op het Alicepad in Wonderland.

Wat vragen wij:
*) Een kopie van je geboorteakte
*) Een account bij de Florijn
*) Een symbolische bijdrage van 1 euro voor de administratiekosten
*) Actieve betrokkenheid bij het proces van onze volksregering.

Toelichting:
*) Wonderland kent alleen mensen; de geboorteakte is daarvan het bewijs.
*) De Florijn is het wettig betaalmiddel in Wonderland.
*) Alleen met betrokken mensen kan ons land floreren.