Het aantal inwoners en de incarnatieberichten blijven groeien.

Het doet altijd deugd om te ziens dat iets goeds navolging krijgt!Dankzij de koppeling met de online cursus Vrij Mens in Wording kan het inwonerschap, naar wens verkrijgbaar in een officiële akte,voor steeds meer cursisten, maar ook mensen van buitenaf interessant zijn.Immers maak je een tastbaar onderscheid tussen enerzijds de Mens van vlees en bloed …

Het aantal inwoners en de incarnatieberichten blijven groeien. Lees verder »

Nieuwe impulsen

Met dank aan onze Telegramkanaal staan inwoners continue in verbinding met elkaar en ontstaat een fontein van ideeën en plannen.Zo wordt er bijvoorbeeld de suggestie gedaan dat het Common Law Court van Wonderland ook gebruikt kan worden als een soort van volkstribunaal. Als een soort jury-rechtspraak om onze inwoners, die in hun gedwongen ballingschap in …

Nieuwe impulsen Lees verder »

Een buitenlandse notaris komt als geroepen.

Omdat veel van ons inwoners in Nederland verblijven, is het van belang dat daar een integer notaris gevonden is, die het onderscheid tussen Mens en Persoon in officiële akten wil verwerken.Zo krijgen documenten als een Zekerheidstellingsovereenkomst of een Wilsverklaring juridische zeggingskracht. Plus we kunnen ze ter plekke deponeren. Zolang Wonderland in ballingschap is, kunnen we …

Een buitenlandse notaris komt als geroepen. Lees verder »

En toen was er een forum…..

Na een middagje struinen tussen alle aangeboden forum-plugins, die momenteel in WordPress aangeboden worden, is uiteindelijk voor de eenvoud van BB-press gekozen. Want onze ambitie is meer om mensen in deze community met elkaar te verbinden dan visuele pareltjes te presenteren.Dus gebruiksgemak, ook voor de digibeten onder ons, staat voorop.Want alleen zo kunnen alle inwoners …

En toen was er een forum….. Lees verder »

Common Law Court

Het formulier Geboortebericht staat online.

Er was al langer behoefte aan een mogelijkheid om jouw geboorte (of die van jouw kinderen) onder Gewoonrecht (Engels = Common Law) bekend te kunnen maken. Gelukkig is het nu zover en kunnen inwoners (!) van Wonderland nu hun Geboortebericht online melden.Want het rechtssysteem van Wonderland, Natuurrecht, staat aan de basis van het (door mensen …

Het formulier Geboortebericht staat online. Lees verder »

Rechtspraak op basis van natuurrecht?

Natuurrecht is het ongeschreven recht, wat al eeuwenlang door alle culturen heen bestaan heeft.Kort samengevat: niet doden, niet stelen, niet dwingen. Of, als je het dwingende woord -niet-wilt vermijden: “behandel een ander, zoals je zelf behandelt wilt worden”.In de loop van de geschiedenis is er door mensen veel opgeschreven over wetten en desondanksis het zogeheten …

Rechtspraak op basis van natuurrecht? Lees verder »

Laafse Lurk als penningmeester Wonderland

De pagina Florijn is klaar.

Het werd hoog tijd om een pagina te maken met uitleg over de Florijn;de munt welke Wonderland gaat gebruiken als haar geldstelsel.Uitwisselbaar met bijv. de Euro, maar desondanks waardevast, omdat wijals mensen zelf de waarde en de waardevastheid van onze munt bepalen.Echt een munt voor en door het volk!

De grenspaalfraude in beeld.

Aan de hand van een oude kadasterkaart wordt uitgelegd hoe er door de gemeente Coevorden grenspaalfraude gepleegd wordt.

De website krijgt vorm.

In kleine beetjes bouwen we onze website steeds verder op.“De os ploegt langzaam, maar de Aarde is geduldig”, zegt men in India.In de 5 jaar dat ons Wonderland nu als vrijstaat bestaat, is er al zoveel gebeurd dat we er een boek mee zouden kunnen vullen.