En toen was er een forum…..

Na een middagje struinen tussen alle aangeboden forum-plugins, die momenteel in WordPress aangeboden worden, is uiteindelijk voor de eenvoud van BB-press gekozen. Want onze ambitie is meer om mensen in deze community met elkaar te verbinden dan visuele pareltjes te presenteren.Dus gebruiksgemak, ook voor de digibeten onder ons, staat voorop.Want alleen zo kunnen alle inwoners …

En toen was er een forum….. Lees verder »

Common Law Court

Het formulier Geboortebericht staat online.

Er was al langer behoefte aan een mogelijkheid om jouw geboorte (of die van jouw kinderen) onder Gewoonrecht (Engels = Common Law) bekend te kunnen maken. Gelukkig is het nu zover en kunnen inwoners (!) van Wonderland nu hun Geboortebericht online melden.Want het rechtssysteem van Wonderland, Natuurrecht, staat aan de basis van het (door mensen …

Het formulier Geboortebericht staat online. Lees verder »

Rechtspraak op basis van natuurrecht?

Natuurrecht is het ongeschreven recht, wat al eeuwenlang door alle culturen heen bestaan heeft.Kort samengevat: niet doden, niet stelen, niet dwingen. Of, als je het dwingende woord -niet-wilt vermijden: “behandel een ander, zoals je zelf behandelt wilt worden”.In de loop van de geschiedenis is er door mensen veel opgeschreven over wetten en desondanksis het zogeheten …

Rechtspraak op basis van natuurrecht? Lees verder »

Laafse Lurk als penningmeester Wonderland

De pagina Florijn is klaar.

Het werd hoog tijd om een pagina te maken met uitleg over de Florijn;de munt welke Wonderland gaat gebruiken als haar geldstelsel.Uitwisselbaar met bijv. de Euro, maar desondanks waardevast, omdat wijals mensen zelf de waarde en de waardevastheid van onze munt bepalen.Echt een munt voor en door het volk!

De grenspaalfraude in beeld.

Aan de hand van een oude kadasterkaart wordt uitgelegd hoe er door de gemeente Coevorden grenspaalfraude gepleegd wordt.

De website krijgt vorm.

In kleine beetjes bouwen we onze website steeds verder op.“De os ploegt langzaam, maar de Aarde is geduldig”, zegt men in India.In de 5 jaar dat ons Wonderland nu als vrijstaat bestaat, is er al zoveel gebeurd dat we er een boek mee zouden kunnen vullen.