Een buitenlandse notaris komt als geroepen.

Omdat veel van ons inwoners in Nederland verblijven, is het van belang dat daar een integer notaris gevonden is, die het onderscheid tussen Mens en Persoon in officiële akten wil verwerken.
Zo krijgen documenten als een Zekerheidstellingsovereenkomst of een Wilsverklaring juridische zeggingskracht. Plus we kunnen ze ter plekke deponeren.

Zolang Wonderland in ballingschap is, kunnen we wèl een databank opzetten van gedeponeerde documenten. De papieren versie is dan in het buitenland aanwezig, maar de digitale = de meest gebruikte versie blijft dan in Wonderland.

We kunnen dat zelfs nog naar een hoger niveau tillen door zelf een digitale notaris te benoemen, die 1 op 1 samen kan werken met zijn buitenlandse collega.
Een mooi voorbeeld is het opstellen van een testamentaire Wilsverklaring, waarin alles vastgelegd wordt over jouw nalatenschap, PLUS de ingebouwde garantie dat jouw erfgenamen de fondsen kunnen erven, die in de diverse trusts zitten op naam van jouw Natuurlijke Personen in Nederland.
De volksvertegenwoordiging, die vorige week live bijeen kwam , is hiermee al aan het werk en zal de voorstellen binnen enkele weken o.a. hier presenteren.