Nieuwe impulsen

Met dank aan onze Telegramkanaal staan inwoners continue in verbinding met elkaar en ontstaat een fontein van ideeën en plannen.
Zo wordt er bijvoorbeeld de suggestie gedaan dat het Common Law Court van Wonderland ook gebruikt kan worden als een soort van volkstribunaal. Als een soort jury-rechtspraak om onze inwoners, die in hun gedwongen ballingschap in buurlanden van hun grondrechten beroofd worden, te beschermen tegen de tirannie van de betreffende regimes.

Van een hele andere orde is het voorstel om naast de Florijn ook in een geleidelijk proces toe te werken naar een solide hoeveelheid edelmetalen als goud en zilver om in tijden van een (tijdelijke) instorting van het financiële systeem een reddingsboei te hebben voor onze inwoners.
Tevens is het denkbaar om via de “volksbank” van Wonderland alle inwoners, die dat wensen, te faciliteren in het voor eigen gebruik opbouwen van een soort reddingsboei van goud en zilver. Ten slotte kan een collectieve inkoop van munten tot een lagere inkoopprijs leiden, hetgeen in deze onzekere tijden voor iedereen meegenomen is.
goud en zilver.

En laten we vooral de suggesties en vragen over het vestigen van nieuwe bedrijfjes in Wonderland, cq. het verhuizen van bestaande bedrijven naar Wonderland niet vergeten.
Kortom, er staat dit jaar nog van alles te gebeuren in ons landje. Spannend!!!