Het aantal inwoners en de incarnatieberichten blijven groeien.

Het doet altijd deugd om te ziens dat iets goeds navolging krijgt!
Dankzij de koppeling met de online cursus Vrij Mens in Wording kan het inwonerschap, naar wens verkrijgbaar in een officiële akte,
voor steeds meer cursisten, maar ook mensen van buitenaf interessant zijn.
Immers maak je een tastbaar onderscheid tussen enerzijds de Mens van vlees en bloed en anderzijds de Staatsburger/Natuurlijk Persoon,
die gevestigd blijft op het adres van de Basisregistratie Personen (BRP).

En juist voor Mensen kan het van belang zijn om onder Natuurrecht je “geboorteakte” te verversen met een melding voor de Common
Law Court = onze rechtbank in Wonderland.
Steeds meer mensen zien gelukkig het nut van een dergelijke akte in, die veel meer juridische waarde heeft dan een geboorteakte van de staatsburger = een juridisch bedenksel van de Nederlandse Staat.