Op deze pagina vind je een overzicht van al onze publicaties, dan wel een samenvatting ervan.
Bij een samenvatting wordt altijd verwezen naar een pagina, waar het hele document te zien is. Dat kan op het voor publiek
zichtbare deel van de website zijn, maar soms op het alleen voor inwoners toegankelijke deel. Immers hechten we een
groot belang van privacy.

We beginnen deze pagina met het allerbelangrijkste document van ons Wonderland: de onafhankelijkheidsverklaring, zoals
die op 21 september 2015 bij het Europees Gerechtshof in Den Haag is ingeleverd door onze volksvertegenwoordiging.

declaration of independence

De volledige tekst van de Onafhankelijkheidsverkaring is op onderstaande link als PDF document
te downloaden:
Onafhankelijksverklaring-Wonderland-21-9-2015-