Onze geschiedenis.

Hoewel Vrijstaat Wonderland pas 5 jaar jong is, gaat de geschiedenis van ons landje tenminste 219 jaar terug.

Grenspaal 144 BR-GB 1801
10 augustus 1801, Grensverdrag tussen de Bataafsche Republiek en Graafschap Bentheim.
Op de foto hiernaast zie je een, bij de aanleg van industrieterrein Europark in 2008 vernielde, originele grenspaal uit 1801. Zestien van deze palen gaven destijds de grens aan. Aan de “Nederlandse” zijde was er -BR- (Bataafsche Republiek) ingefreesd en aan de “Duitse” kant -GB- (Grafschaft Bentheim).
Het grensverdrag (waarvan we het originele document nog niet gevonden hebben) was noodzakelijk, omdat de graaf van Coevorden berucht was om het sjoemelen met de grenslijn. In dat opzicht doet de gemeente Coevorden van na het jaar 2001 precies hetzelfde. Met slaafse instemming van de eindverantwoordelijke gemeenteraad.
Al in 1801 was er “ons” land in de vorm van een grenssloot, waarover hier onder meer……
traktaat_1824
1824, het Traktaat tussen NL en Dld.
Een Traktaat is een internationale overeenkomst tussen twee buurlanden, waarin de precieze grens aangegeven wordt.
In dat jaar werd het  graafschap Coevorden (NL) door een 6 meter brede sloot van het hertogdom Bentheim (Dld) gescheiden.
Omdat zowel de graaf als de hertog geen zin had in het onderhoud van die sloot, waren beide van mening dat hun land eindigde bij de sloot.
Daardoor “viel” de sloot met die rare hoefijzervorm in latere tijd zowel uit het Kadaster van Nederland als Duitsland.
1960, het vernieuwde Traktaat tussen NL en Dld.
In dat jaar werden een aantal grenswijzigingen officieeel opgenomen in een nieuw Traktaat. De situatie van de grenssloot ter hoogte van Coevorden en Emmlicheim (Dld.) = “onze” hoefijzersloot, werd niet gewijzigd en bleef exact gelijk aangeduid als in het Traktaakt van 1824.
1990, het nogmaals vernieuwde Traktaak tussen NL en Dld.
Ook in dat jaar werden er een aantal grenswijzigingen langs de grens tussen beiden landen opgenomen in een nieuw Traktaat. Ook nu weer blijft de “onze” sloot ongewijzigd.
Inmiddels is er aan beide kanten van de grens in dit agrarisch gebied tussen Coevorden en Emmlicheim flink verkaveld, waarbij de in gemeente Coevorden wonende boerenfamilie Beukeveld aan weerszijden van de grens stukken landbouwgrond bezit (waaronder “onze” hoefijzersloot).
Vanaf 2000 – 2005, voorbereiding industrieterrein
Gemeente Coevorden en Emmlicheim starten met het ambitieus ontwerp voor een megagroot grensoverschrijdend industrieterrein, Europark genaamd.
Boerenfamilies worden in fase 1 (waarin ook “onze” hoefijzersloot ligt) gedwongen voor bodemprijzen hun boerenland te verkopen onder dreiging van desnoods gedwongen onteigening.
Ook boer Beukeveld wordt door de gemeente Coevorden gedwongen stukken grond te verkopen. Ook de grensoverschrijdende kavel, waarop “onze” hoefijzersloot ligt.
Pas bij de grondoverdracht bij een Duitse notaris blijkt na heel veel gemarachandeer dat die kavel inclusief sloot 1,820 ha. groot is, terwijl de gemeente via de projectontwikkelaar slechts 1,52 ha. aangekocht heeft, omdat de laatste geen
interesse had in een drassige wildbegroeide sloot.
Deze sloot, 3000 m2 (6 meter breed, 485 meter lang) bleef eigendom van de familie Beukeveld.