De eerste internationale school vestigt zich in Wonderland.

Nadat de Free Spirit Experience School zich op 18 augustus vestigde in Wonderland, is nu de publiciteitscampagne op volle sterkte aan het draaien. Naast Telegram heeft nu ook Viruswaarheid zowel de schoolleiding zelf als de volksvertegenwoordiging van Wonderland uitgenodigd voor een (juridisch getint) interview op haar videokanaal op maandagavond 21 september om 21.00 uur. Hierin wordt ingegaan op de leerplicht in NL en hoe het eigen rechtstelsel van Wonderland zich daar toe verhoudt. Maar niet alleen tot Nederland; uit meer landen is grote belangstelling voor de school. Gaat ons juridisch standpunt dat voor een school in Wonderland, alleen het rechtstelsel van Wonderland van belang is, in de praktijk werken?

Op 29 september zendt Viruswaarheid vervolgens een 1 uur durend interview met de schoolleiding uit, waarin meer ingegaan wordt op de filosofie achter deze school.
http://www.freespiritsexperienceschool.com