Rechtspraak op basis van natuurrecht?

Natuurrecht is het ongeschreven recht, wat al eeuwenlang door alle culturen heen bestaan heeft.
Kort samengevat: niet doden, niet stelen, niet dwingen. Of, als je het dwingende woord -niet-
wilt vermijden: “behandel een ander, zoals je zelf behandelt wilt worden”.
In de loop van de geschiedenis is er door mensen veel opgeschreven over wetten en desondanks
is het zogeheten Common Law (gewoonterecht) aardig dicht bij de roots gebleven. Dit in tegenstelling
tot het Burgerlijk Recht (Civil Law) wat tot op de letter dicteert wat wel en niet zou mogen.

En toch slagen landen erin om onder zogenaamd Common Law een dictatuur te vormen, waarin de
vrije mensen met staatsdwang van alles opgelegd wordt. Wie naar Engeland of Amerika kijkt, ziet een
grote teloorgang van de rechtspraak. Deze kwalijke ontwikkeling kan alleen gestopt worden door een
bevolking, die een lijn in het zand trekt en eist: ,,tot hier en niet verder!”

Dat is precies wat het Common Law Court in Engeland en diverse andere landen beoogd. Een
rechtspraak voor en door het volk. En dat is de reden dat de volksvertegenwoordiging contact
gelegd heeft met de Engelse initiatiefnemers om te kijken in hoeverre wij dit initiatief kunnen
ondersteunen door in Wonderland van meet af aan een Common Law Court te vestigen. Dus
wordt vervolgd!

Klik HIER om een interview met CLC initiatiefnemer John Smith en David Icke te bekijken.