De pagina Florijn is klaar.

Laafse Lurk als penningmeester Wonderland

Het werd hoog tijd om een pagina te maken met uitleg over de Florijn;
de munt welke Wonderland gaat gebruiken als haar geldstelsel.
Uitwisselbaar met bijv. de Euro, maar desondanks waardevast, omdat wij
als mensen zelf de waarde en de waardevastheid van onze munt bepalen.
Echt een munt voor en door het volk!