Vrijhaven Wonderland

Ons Corona-bestendige land trekt steeds meer aandacht van mensen, die zich in de ons omringende landen niet meer veilig voelen en naarstig op zoek zijn naar wegen om onder de vaccinatie-repressie uit te komen. En dan ligt een keuze voor Wonderland nogal voor de hand. Want wij hebben geen vaccinatiedwang, noch -drang. Sterker nog, onze inwoners vertrouwen op hun natuurlijk immuunsysteem en zijn niet geïnteresseerd in de “diensten” van Big Pharma. Of in een “Big Reset” vanuit de krachten achter de schermen.
Dus ook op de drempel naar 2022 staan we met open armen om de nieuwe inwoners in spé te verwelkomen in onze vrijhaven.